Reis door de geschiedenis van toen tot heden!

 

Ons koor bestaat alweer 97 jaar!

Dat lees je niet elke dag. Wat is er zo bijzonder aan dat koor, zult u zich misschien afvragen.

Het is opgericht op 9 maart 1922 door enkele enthousiaste jongeren, waaronder de onderwijzer J.S.W. de Jong. Hij was niet alleen dirigent maar werd ook voorzitter. Het eerste lied dat ingestudeerd werd, was “God is Liefde” en daar zit tevens de basis in van ons samenzijn. Een algemeen Christelijk Gemengd Koor! Het telde al snel meer dan 60 leden.

Toen brak in mei 1940 de oorlog uit. Om aan de “Kulturkammer”  te ontkomen is het koor doorgegaan als “kerkkoor”.Kerkkoren waren namelijk vrijgesteld, mits zij aan bepaalde eisen voldeden, onder andere alleen optreden in kerkdiensten.

Toen na “dolle dinsdag” 5 september 1944 de avondklok op 20.00 uur gesteld werd, was het afgelopen met repeteren. Op 14 mei 1945, negen dagen na de bevrijding kwamen wij weer bij elkaar.

In de loop der jaren heeft het koor “ups en downs” gekend. Er was een periode dat er nog maar 20 leden waren, waaronder 4 à 5 heren. Als één van de heren dreigde weg te gaan, werd hij aan alle kanten “bewerkt” om toch vooral te blijven.

In de periode van 1943 tot 1972 stond Omnia Cum Deo onder leiding van de volgende dirigenten:

1943 de heer A.P. Sintnicolaas uit Bolnes; 1952 de heer L.P.A. Pors uit Strijen (rond 1961 bestond het koor uit 26 leden); 1966 de heer J. Stolk uit Groot-Ammers; 1970 de heer C. de Haan (twee maanden); 1971 de heer J. Stolk uit Groot-Ammers (terug tot april); 1971 de heer F. van Tilburg (weg om gezondheidsredenen); tot eind 1971 de heer Geuzenbroek uit Gorinchem.

Vanaf 1972 was Jan Stolk onze dirigent (3e keer scheepsrecht voor een periode van 28 jaar). Onder zijn leiding hebben wij diverse concertreizen gemaakt, onder andere naar Scarborough in Engeland en naar Maastricht waar wij de dienst op zondagmorgen opluisterden in de Sint-Janskerk.

Ook hebben wij meegewerkt aan tv-opnamen voor het programma “U ZIJ DE GLORIE”  onder leiding van Jan Stolk.

Ongeveer 10 jaar hebben wij samen met de Credo Singers uit Rotterdam  de jaarlijkse Kerstconcerten in de Doelen te Rotterdam verzorgd.

In de periode dat Jan Stolk dirigent was is het koor gegroeid tot 130 leden,  dit was rond 1980.

 

Van 2000 tot 2007 was Jelte Veenhoven onze dirigent en onder zijn leiding hebben wij in 2006 een koorreis naar Polen gemaakt in verband met een uitwisseling met het koor “Sursum Corda” uit Ledziny.

Daarna was Dirk Zwart uit Rotterdam anderhalf jaar onze dirigent.

Vanaf januari 2009 is Gerard van der Zijden uit Rotterdam onze dirigent en onder zijn leiding hebben wij in 2010 een koorreis gemaakt naar Duitsland, waar wij onder andere gezongen hebben in Leipzig en Dresden. Recentelijk in 2013 hebben we een koorreis gemaakt naar Frankrijk. Daar hebben we gezongen in Pontlevoy en Tours.

Jaarlijks organiseert Omnia Cum Deo in één van de kerken in Nieuw-Lekkerland de vertrouwde Kerstzangavond en een  Passieconcert op Stille Zaterdag.

Regelmatig werken wij mee aan Ontmoetingsconcerten met andere koren uit de regio.

Onze reiscommissie regelt bijna traditiegetrouw een koorreis op Open Monumentendag,  de tweede zaterdag van september, om dan in één van de prachtige kerken die ons land rijk is te zingen voor het onverwachte publiek.